0919.960.506

SERIES H2 – CÔNG TẮC ÁP SUẤT (PRESSURE SWITCHES)

938

Chống cháy nổ, UL & CSA được liệt kê cho loại I, nhóm B, C & D và loại II, nhóm E, F & G. Công tắc áp suất chống nổ tác động kép Series H2 được thiết kế để tuần tự hai hành động khác nhau như áp suất của chất lỏng hoặc chất khí tăng hoặc giảm.

    Sản phẩm được nhập chính hãng từ Dwyer Instruments (USA). Có CO, CQ. Vui lòng liên hệ qua email hoặc Zalo để chúng tôi gửi báo giá.
Liên hệ qua Zalo