0919.960.506

SERIES AT-ADPS – CÔNG TẮC ÁP SUẤT(PRESSURE SWITCHES)

780

Công tắc áp suất AT-ADPS ATEX / IECEx được thiết kế cho các ứng dụng áp suất, chân không và chênh lệch áp suất trong các khu vực nguy hiểm.

    Sản phẩm được nhập chính hãng từ Dwyer Instruments (USA). Có CO, CQ. Vui lòng liên hệ qua email hoặc Zalo để chúng tôi gửi báo giá.
Liên hệ qua Zalo