0919.960.506

SERIES 1640 – CÔNG TẮC ÁP SUẤT (PRESSURE SWITCHES)

954

Thiết kế công tắc điện độc đáo trong Series 1640 là một sự đổi mới khác của Dwyer Instrument, Inc.

    Sản phẩm được nhập chính hãng từ Dwyer Instruments (USA). Có CO, CQ. Vui lòng liên hệ qua email hoặc Zalo để chúng tôi gửi báo giá.
Liên hệ qua Zalo