0919.960.506

SERIES THC – CÔNG TẮC NHIỆT ĐỘ / ĐỘ ẨM (TEMPERATURE / HUMIDITY SWITCHES)

660

SERIES THC đồng thời đo và kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm. Thiết bị có màn hình 3 chữ số màu đỏ để chỉ báo nhiệt độ và màn hình màu xanh lá cây 3 chữ số cho biết độ ẩm.

    Sản phẩm được nhập chính hãng từ Dwyer Instruments (USA). Có CO, CQ. Vui lòng liên hệ qua email hoặc Zalo để chúng tôi gửi báo giá.
Liên hệ qua Zalo