0919.960.506

SERIES MARK II – ÁP KẾ TĨNH (STATIONARY MANOMETER)

584

Áp kế Mark II thuộc loại nghiêng và nghiêng dọc. Ống cong thẳng đứng nghiêng của Model 25 gage cung cấp phạm vi cao hơn với các bước tăng dễ đọc hơn ở các giá trị đọc thấp. Mô hình 25 là tuyệt vời cho công việc mục đích chung.

    Sản phẩm được nhập chính hãng từ Dwyer Instruments (USA). Có CO, CQ. Vui lòng liên hệ qua email hoặc Zalo để chúng tôi gửi báo giá.
Liên hệ qua Zalo