0919.960.506

SERIES IF – LƯU LƯỢNG KẾ

850

Lưu lượng kế đọc trực tiếp công nghiệp Series IF là lưu lượng kế đo trực tiếp tốc độ dòng chảy đến 116 GPM (439 LPM) cho nước và 250 SCFM (7080 LPM) cho dịch vụ hàng không.

    Sản phẩm được nhập chính hãng từ Dwyer Instruments (USA). Có CO, CQ. Vui lòng liên hệ qua email hoặc Zalo để chúng tôi gửi báo giá.
Liên hệ qua Zalo