0919.960.506

SERIES DR – LƯU LƯỢNG KẾ

1148

Lưu lượng kế thủy tinh có thể đọc trực tiếp dòng DR là sản phẩm lý tưởng để đo lưu lượng trực tiếp của không khí, nước và các khí thường được sử dụng khác.

    Sản phẩm được nhập chính hãng từ Dwyer Instruments (USA). Có CO, CQ. Vui lòng liên hệ qua email hoặc Zalo để chúng tôi gửi báo giá.
Liên hệ qua Zalo