0919.960.506

SERIES DBLM – BỘ GIÁM SÁT MỨC

358

Series DBLM Mini-Bin Dry Bulk Monitor cung cấp cảm biến mức đáng tin cậy đối với chất rắn khô dạng khối ở nơi không gian lắp đặt bị hạn chế.

    Sản phẩm được nhập chính hãng từ Dwyer Instruments (USA). Có CO, CQ. Vui lòng liên hệ qua email hoặc Zalo để chúng tôi gửi báo giá.
Liên hệ qua Zalo