0919.960.506

SERIES CDTR – BỘ TRUYỀN TÍN HIỆU KHÍ CO2 (CACBON DIOXIDE TRANSMITTER)

577

Bộ truyền nhiệt độ và độ ẩm tương đối dòng CDTR làm giảm số lượng cảm biến được gắn trên tường hoặc trong ống dẫn. Bằng cách kết hợp CO2, RH và nhiệt độ trong một thiết bị, các nhà tích hợp hệ thống có thể giảm thời gian lắp đặt đồng thời giảm chi phí vật liệu.

    Sản phẩm được nhập chính hãng từ Dwyer Instruments (USA). Có CO, CQ. Vui lòng liên hệ qua email hoặc Zalo để chúng tôi gửi báo giá.
Liên hệ qua Zalo