0919.960.506

SERIES BDPA – CÔNG TẮC ÁP SUẤT(PRESSURE SWITCHES)

758

Cảnh báo áp suất chênh lệch có thể điều chỉnh được Series BDPA với chỉ báo điểm cài đặt bằng âm thanh và hình ảnh tích hợp được thiết kế cho các ứng dụng quá áp, chân không và chênh lệch áp suất.

    Sản phẩm được nhập chính hãng từ Dwyer Instruments (USA). Có CO, CQ. Vui lòng liên hệ qua email hoặc Zalo để chúng tôi gửi báo giá.
Liên hệ qua Zalo