0919.960.506

SERIES CDTA – BỘ TRUYỀN TÍN HIỆU KHÍ CO2 (CACBON DIOXIDE TRANSMITTER)

665

Cảm biến Carbon Dioxide series CDTA kết hợp chức năng của ba cảm biến trong phòng thành một vỏ nhỏ gọn duy nhất. Các thông số bao gồm carbon dioxide, độ ẩm, nhiệt độ và điểm đặt nhiệt độ có ghi đè.

    Sản phẩm được nhập chính hãng từ Dwyer Instruments (USA). Có CO, CQ. Vui lòng liên hệ qua email hoặc Zalo để chúng tôi gửi báo giá.
Liên hệ qua Zalo